Jdi na obsah Jdi na menu
 

Požární ochrana

 

Povinnosti zaměstnavatele na úseku Požární ochrany:

                                                      133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně Obrazek

 • výkon práce požárního technika a osoby odborně způsobilé v PO
 • vypracování dokumentace požární ochrany
 • zpracování organizačních směrnic v oblasti PO
 • zpracování požárně poplachových směrnic v organizaci
 • zpracování požárních evakuačních plánů
 • vypracování požárních řádů dle požadavku provozů
 • zpracování podkladů pro školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků zákazníka
 • provedení jednotlivých školení pracovníků na úseku PO
 • vypracování dokumentace činností se zvýšeným požárním nebezpečím eventuálně s vysokým požárním nebezpečím
 • provádění kontrol provozoven a pracovišť
 • vedení požární knihy
 • vypracování a vedení další požadované dokumentace v oblasti PO
 • poradenská činnost a další služby v oblasti PO

 

 

 

   ObrazekObrazek