Jdi na obsah Jdi na menu
 

Vítejte na stránkách firmy CH-servis Jiří Chval

 

ObrazekZajištěním ochrany, eliminujeme rizika

Každý den vědomě i nevědomě používáme různé nástroje, materiály, pomůcky, zařízení a stroje. Dokážeme si však uvědomit, že nám nejenom usnadňují a ulehčují práci, ale také přinášejí určitá rizika? Je proto velmi důležité , aby všechny opatření a informace, které vedou k ochraně našeho zdraví, byli trvale předávány a šířeny. Není to povinností jenom vedoucích pracovníků a odborně způsobilých osob, ale především každého člověka, který je svojí činností takovým rizikům vystaven.

 

V době kdy naše země vstoupila do evropského společenství, došlo k zásadním změnám legislativy. Tyto změny se dotýkají všech lidských činností, ale zejména velký důraz je kladen na ochranu zdraví lidí a pracovního prostředí. Jednou z klíčových změn, je změna Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Změny upravuje novelizace zákoníku práce 262/2006 Sb. Všechny změny jsou pak konkretizovány ve vztahu zaměstnavatele k BOZP, základní povinnosti zaměstnavatele k přístupu k rizikům a povinnosti zaměstnanců v dodržování BOZP.

 

K zajištění BOZP a PO Vám nabízíme tyto služby:

Zavedení systému zajištění BOZP a PO

Tato služba představuje zavedení systému plnění úkolů v BOZP a PO. Je proto určena všem podnikatelským subjektům, jak právnickým tak fyzickým osobám, a pro zavedení nového nebo pro úpravu stávajícího systému.

 

Komplexní služby BOZP

Školení

Dokumentace

Poradenská činnost

Zpracování postupů pro řešení jednotlivých úkolů