Jdi na obsah Jdi na menu
 

Bezpečnost práce

  

Povinnosti zaměstnavatele na úseku BOZP vyplývají:Obrazek 

262/2006 Sb. Zákoník práce

309/2006 Sb. Zákon o zajištění podmínek BOZP

258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví

  

 • výkon práce bezpečnostního technika dle dohody se zákazníkem
 • zpracování a vyhledání rizik
 • zpracování dokumentace podle provozních podmínek zákazníka
 • zpracování podkladů pro školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků zákazníka
 • provedení jednotlivých školení pracovníků na úseku BOZP
 • zajištění specializovaných školení
 • zpracování postupů pro řešení jednotlivých úkolů na úseku BOZP
 • zpracování traumatologického plánu o poskytování první pomoci
 • vypracování seznamu a zásad pro zaměstnávání žen, těhotných žen a mladistvých
 • vypracování jednotlivých provozních řádů
 • šetření pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • vypracování směrnice pro přidělování OOPP
 • provádění kontrol provozoven a pracovišť
 • zajištění jednotlivých revizí
 • asistence a jednání s orgány státního odborného dozoru
 • vypracování a vedení další požadované dokumentace v oblasti BOZP
 • poradenská činnost další služby v oblasti BOZP

   ObrazekObrazek